Fundația pentru Educație „Sfântul Vasile Cel Mare” este o persoană juridică de drept privat, non-profit, non-guvernamentală, apolitică, independentă, fără scop patrimonial în vederea susţinerii şi educării oricărei persoane interesate, în spiritul valorilor umane și creștine universale.

Scopul Fundaţiei are caracter educativ, formativ, cultural și social urmărind:

 • desăvârşirea fiecărui om prin educaţie continuă;
 • promovarea unui sistem educativ ce sprijină formarea noilor generaţii conştiente de propria moştenire istorică și culturală;
 • derularea şi sprijinirea de programe, proiecte sau activităţi educaţionale, pedagogice, culturale, de formare continuă a cadrelor didactice, în acord cu scopul Fundaţiei;
 • promovarea valorilor fundamentale ale umanităţii, creștinismului şi combaterea prin ele a tensiunilor şi conflictelor etnice, religioase, ideologice sau de orice fel; promovarea atitudinilor ecumenice;
 • încurajarea şi susţinerea persoanelor care îşi consacră viaţa pentru trăirea şi promovarea acestor valori;
 • organizarea de studii, simpozioane, conferinţe şi călătorii în ţară şi străinătate având ca scop descoperirea, cunoaşterea şi aprofundarea valorilor umane şi spirituale din diversele culturi şi religii ale lumii;
 • educarea pentru protejarea mediului înconjurător;
 • organizarea şi desfășurarea activităţilor caritabile și stabilirea de parteneriate cu alte fundații și asociații cu scopuri similare.

Membrii Fundaţiei sunt clasificați în patru categorii:

 1. membru titular unic fondator: a constituit un aport în numerar destinat scopului Fundaţiei și a semnat în formă autentică actul constitutiv iniţial al Fundaţiei;
 2. membrii Consiliului Director numiți de către Membrul Fondator Unic;
 3. membrii activi: persoanele admise de memtru titular unic fondator, care subscriu scopului Fundației şi sunt mişcaţi de valorile propuse;
 4. membrii onorifici sau persoane care prin activitatea lor vor sprijini în orice mod scopurile urmărite de Fundaţie sau activitatea acesteia.

Membrul titular fondator unic al Fundaţiei este: Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Maramureş, cu sediul în Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 50 , județul Maramureș.

Membrii Consiliului Director sunt:

 1. pr. Angel P. Zareczki – preşedinte – email: angel.zareczki@fundatiasfantulvasile.ro;
 2. Palaga Gorzo – director executiv – email: palaga.gorzo@fundatiasfantulvasile.ro;
 3. Anuța Gorzo – coordonator proiecte – email: anuta.gorzo@fundatiasfantulvasile.ro;
 4. Ioan Mureșan – consilier educativ – email: ioan.muresan@fundatiasfantulvasile.ro;
 5. pr. Emil-M. Ember – secretar – email: contact@fundatiasfantulvasile.ro.

 

Pentru donațiile de până la 3,5% din impozit descărcați formularul actualizat, de aici. 

În cazul în care nu reușiți să vizualizați formularul online sau aveți nevoie de ajutor pentru a-l descărca, 
totul se rezolvă cu un click dreapta pe cuvântul „aici” și se selectează SAVE LINK AS (salvează link-ul ca).