În 23 iulie 2015 a avut loc vizita ARACIP, în vederea obținerii autorizației de funcționare provizorie pentru noua unitate de învățământ înființată printr-un decret al Episcopului.